حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

آموزش معماری ؛ آغازی بر تحقق ایده ی طراحی دانشکده ی هنر و معماری*

Architecture’s Education ; Beginning On Design Idea of Art and Architecture college

این نوشتار در پاسخ به ضیافت سوم به میزبانی  فضای رویداد  با موضوع « آموزش معماری » در دنیای مجازی منتشر شده است .

هنر قدرت هنرمند در نماياندن احساس وانديشه خود است ، به اين ترتيب معمار به عنوان يك هنرمند موظف به سازماندهي فرم هاي مبتني بر اين ادراك خواهد بود كه مي تواند شامل اشكال و عملكرد هاي نوين  و حاوي معاني ضمني خود باشد . تعريف كردن  مجموعه اي  تحت عنوان دانشكده هنر موضوعي كه شناخت مفهومي آن گريبانگير چالشي عميق در سطح جامعه ما و حتي جهان است.كاري بس دشوار و نيازمند فضايي است كه حداقل پيشينه اخلاقي آن بدون ابهام باشد. دانشكده هنر در چنين جامعه اي در جهت تربيت علاقمنداني است كه به نوعي خود را در مسير اين شناخت قرار داده اند. از سوي  ديگر نياز به آموزش معماري و شهرسازي در عصر امروزكه از آن به عنوان عصر ارتباطات ياد مي شود نيازي است براي پاسخگويي در رسيدن به كيفيت برتر براي آرامش انسان ها.

آنچه كه امروزما از آن به عنوان معماري ياد مي كنيم در حقيقت يا وامدار گذشته خودمان است و يا از آن سوي مرزها بر ما وارد گشته است.عكس العمل ها در مواجه با اينگونه دگرگوني كه اين چنين بر ما وارد مي شود بايد به گونه اي باشد كه پيوند انسان ها را با گذشته خويش نابود نسازد. نياز به آموزش معماري براي كساني كه مي خواهند به چهارچوب اين فن و هنر متعهد باشند امري است ضروري تا آگاهانه و از روي اختيار به تشريح و تعديل آنچه كه بر آن ها وارد مي شود بپردازند. اين امر ميسر نيست  مگر با احاطه بر اين هنر گرانقدر كه ارتباطي مستقيم  با انسان و چگونگي رفتارهاي ايده آليستي اين موجود توانا دارد . در اين تحول آموزش معماري نه تنها بايد در جهت واردات باشد بلكه بايد بگونه اي به تربيت افرادي بپردازد كه خود مبدع و طراح و مدرك چهارچوب آنچه بر انسان مي گذرد باشد. در جايگاه كنوني اين امر به نحو احسن ميسر نخواهد شد مگر در سايه يك آموزش آكادميك در جهت متعالي تمام عوامل ياد شده .

موضوع فضا و امکانات آموزش معماری نقش مهمی را درعرصه فعالیت های مربوط به این رشته بازی می کند و صد البته در بسیاری از مراکز آموزشی ایران به شکل مطلوب مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است . به اعتقاد نگارنده ، آموزش مطلوب معماری در بستر مناسبش تحقق می پذیرد ، سبب خواهد شد ذهن معماران جوان و دانشجویان معماری بارور شده و با کوشش در این راه دست به تولید اثر زنند و در پیشبرد لبه علم معماری ایران - کشوری که معماری گذشته اش مولف بوده -  موثر باشند . این ایده ، آغاز طراحی مجموعه آموزش معماری است که از آن تحت عنوان دانشکده هنر و معماری یاد می شود .

* عشقی صنعتی ، حسام ، دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه گیلان ، پایان نامه ی کارشناسی معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، 1385 ، ص: 3 .

  

نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
تگ ها :

از او چه می دانيد ...(۶) - نادیه ایمانی

ناديه ايماني (متولد 1336، کرمانشاه)
کارشناسي معماري داخلي از دانشگاه ايلينويز شمالي - كارشناسي معماري داخلي دانشگاه الزهرا
کارشناسي ارشد معماري از دانشگاه تربيت مدرس
دکتري معماري از دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
عضو هيئت علمي و مدير پژوهش دانشگاه هنر

مدير پژوهشي دانشگاه هنر
پژوهشگر در حوزه تاريخ و مباني نظري معماري−معماري اسلامي، ميراث فرهنگي

عنوان رساله دکتري: معماري و اسلام

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٦
تگ ها :