حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

تاملی در آرای والتر کروفت درباب نظریه ی معماری

Indecision In Walter Kruft Impressions About Architectural Theory

مصداق ؛ به ما نمونه می دهد ، الگو و معیاری کمی ( خصوصیت ) برای تصمیم گرفتن به ما می دهد ، با توجه به آن قانون بدست می آوریم ،تقلید است ، توجه اصلی آن «چیستی» است .مفهوم ؛ یک شناخت کلی است، تعریفی است کیفی ، تفکری است بر اساس بنیان ها ، بحث اصلی آن «چرایی» است . زیباشناسی یک «مصداق» و زیبایی شناختی یک «مفهوم» است . تئوری (نظریه ) بحث «مفاهیم» را مطرح می کند ، و با توجه به این نکته ، اثر یا بنای معماری یک «مصداق» است .نظریه ، راهکار می دهد ،نتیجه ی راهکار ، تصمیم است که به کالبد معماری می انجامد . تئوری ( نظریه ) هنگامی مورد قبول است که به ما راهکار دهد .
نظریه                 راهکار                 تصمیم                   کالبد 

جنبش مدرن ، منتج از مفاهیم است . مدرن یک تفکر معماری است ، تفکری است که از خود معماری بیرون آمد و از بیرون معماری وام نگرفت ،قبل از مدرن هیچ موضوعی از فلسفه وارد معماری نشده بود ولی پس از مدرن از رشته های دیگر مانند فلسفه و الگوهاشناختی وارد معماری می شود یعنی دوره ی پست مدرن . می توان عنوان نمود که صرفا با خواندن نظریه های معماری دیکانستراکشن ، نمی توان آن ها را به فرم تبدیل نمود ، این می شود تقلید . ولی اگر چیزی به مفاهیم آن بیفزاییم متعلق به خودمان می شود .امکان دارد مفهوم و مصداق یکی شوند ،به عبارتی دیگر نظریه و بنا یکی شوند .الهام گرفتن از تاریخ ، مطالعه ی تاریخ معماری، چیزی خارج از معماری نیست بلکه  می تواند از درون خود معماری باشد. تاریخ معماری طبقه بندی نظریه ای نیست بلکه طبقه بندی مصداقی است . کروفت نیزبه این نکته اشاره می کند . نظریه و سبک باهم در می آمیزند و از مصداق می خواهند به نظریه برسند . نظریه از داخل بناها بیرون نیست ، و از درون معماری است .تاریخ نگار معماری نمی تواند نظریه پرداز باشد ، چون تاریخ نگاری معماری براساس صورت بندی است و نظریه معماری و تاریخ آن از هم جدا نیست .

برگرفته از سخنرانی دکتر نادیه ایمانی در مباحث تحلیلی مطالعات «سیر اندیشه در معماری» .   
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
تگ ها :

خانواده ی سبز معماری

آوخ،که چقدربه تور من می خورند ابرمعمارانی کولهاس باز،با گرایشاتی هایپر مدرن درتفکر معماری که جریان های یک ماه پیش دنیا برایشان قدیمی محسوب شده وبه مجلات معماری کمتر از پریروز راضی نمی شوند. صحبت شا ن همیشه از کانتینیس و اسکول آف فیش وهایبرید اسپیس و کسپ وفولد وکیاس تیری با لهجه های محلی دالاسی یا لیور پولی است و از ستارگان معماری با اسم کوچک جوری یاد می کنند که فکر می کنی با باجناق طرف روبروهستی.ازمعماری آوانگارد که حرف می زنند رگ های گردنشان سفت و عمود ورادیکال می شود و با اخم خفیف ِ جدیتی هنر مندانه- فلسفانه به همین حرف ها گوش می دهند اما در ادامه بحث وقتی که وارد ماشینشان می شوی، صلای دل انگیز ِ تو خودت نمره بیستی ِ برادر کامران ودوئت پر غمیش پسر کُش برادر هومن را میشنوی که ایضا" تکرار می کند که شما هم نمره بیستی..... (امینم و بریدنی و نمونه های سایکو ترنسی ، با حرکات خفیف ِ هدزدنی اکس پارتیانه نیزدر هنگام رانندگی مشاهده شده است)درمورد ادبیات که صحبت می شود اشو وگیتی خوشدل و پائولوکوئیلو مشترکا به مقام خدایی رسیده وهری پاتر و دوستان در هیات پیغمبران قرار می گیرند.سینما نیز با اسپیلبرگ شروع وبه ماتریکس ختم شده است ...

درود به علیرضا .

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
تگ ها :

تصویر ماه

روءسای دانشکده ی معماری وشهرسازی دانشگاه هنر تهران 

سمت راست : دکتر سید بهشید حسینی – رئیس سابق

سمت چپ : دکتر مصطفی کیانی – رئیس فعلی

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٦
تگ ها :

نظریه ی معماری ؛ سفری بی پایان در وادی نگارش

 

Architectural Theory ; Unfinished Journey On Writing

تئوری یا نظریه ی معماری[1]  ؛ ارائه شناختی[2] از معماری (به منظور فهم یا اجرا ) به شکل مجموعه ای نظام مند از مقوله های نظری[3] معماری، برآمده از بنیان های شکل دهنده معماری است .

نظریه های معماری به سه گونه دسته بندی شده اند :

دسته بندی تاریخی ( هانو والترکروفت )، دسته بندی مبنایی ( کاپن ) و دسته بندی موضوعی ( کیت نسبیت )

o      کروفت[4] : نوشتار آگاهانه در باب معماری، مفهوم تئوری معماری در زمینه های متفاوت هنری، فلسفی، زیبایی شناختی، باستان شناختی، ساخت، و تناسبات ارائه پذیر است و بسته به اینکه نویسنده در چه گستره ای از فعالیت و تفکر، اندیشه های خود را پردازش می کند در بیان گوناگونی وجوددارد. آنچه انکار ناپذیر است در نهایت حضور و اهمیت « زمان »، « تفکر تاریخی »، و « تاریخنگارانه » است.

o      کاپن[5] : نوشتار، گفتار در مورد معماری شامل اصول و آموزه ها

o      نسبیت[6] : گفتاری که اجرا و تولید معماری و چالش های مربوط به آن را روشن می کند. تئوری در سطح های متفاوتی از انتزاع، ارزش گذاری، و نیت در حرفه معماری در مقیاس بزرگتر عمل می کند. تئوری با آرمان ها و تحقق معماری به یک میزان سروکار دارد.[1] - Architectural Theory

[2] - Recognition

[3] - Theoretical categories  

[4] - Kruft

[5] - Kapon

[6] - Nesbitt

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
تگ ها :