حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

هفته ی پژوهش سال 87 دانشگاه هنر - پردیس کرج

گمان می کنم سخنرانی جالبی باشه، بعد از چندین جلسه ی برگزار شده در دانشکده که ارتباط چندانی با معماری نداشت، محتمل اینبار حال و هوا کاملا معماریست.

عنوان: "معماری و خلسه" 

 سخنران: نیر طهوری - زمان: سه شنبه 3دی 87-ساعت 11-9

#یکی دوتا سخنرانی دیگه هم هست؛ درباره ی ارتباط معماری و موسیقی و ریتم و از این چیزای قدیمی که خودتون شنبه سی ام برین ببینین...

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧
تگ ها :

خانواده وکارآفرینی*

:::در راستای برگزاری کلاس های کارآفرینی در دانشگاه هنر

کارآفرینی مفهومی است که همراه با خلقت بشر وجود داشته است . مروری برادبیات کارآفرینی نشان می دهد که مفهوم کارآفرینی برای اولین بار توسط اقتصاددانان مطرح شد. سپس با توجه به اهمیت ونقش کارآفرینی در شکل گیری تحولات اقتصادی در جوامع ، دانشمندان علوم اجتماعی نیز به بررسی ویژگیهای فردی واجتماعی کارآفرینان پرداختند . خانواده ، کانونی است که در شکل گیری این ویژگیها ، می تواند نقش حیاتی ایفا کند .در جوامع سنتی که مردان نقش "نان آوری" وزنان نقش "خانه داری وتربیت فرزندان " را برعهده داشتند، انتقال ایده کسب وکار بیشتر از طرف مرد صورت می گرفت ؛ ساختار جدید خانواده در جامعه امروز وبه تبع آن خروج زن از خانه ، ظهور جلوه های تازه ای از بروز خلاقیت ونوآوری را در هر دوجنس زن ومرد باعث شد.بدنبال این تغییر نگرش ؛ شیوه تولید ، سبک زندگی ونقش های والدین در درون خانواده نیز دچار دگرگونی شد .به شکلی که هرکدام از والدین با رفتار خود می توانند در رشد اعتماد به نفس ، خلق ایده های جدید در خانواده وتعیین مسیر شغلی فرزندان ، نقش های اساسی را ایفاء کنند. اگر خانواده را از دیدگاه نهادی مورد بررسی قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که خانواده از نظر کمی وکیفی می تواند کانون اصلی اندیشه کاروتلاش وپرورش روحیه خلق ایده وکار در افراد باشد .تحقق این امر مستلزم توجه ویژه والدین به ابعاد وساحت های حیات فردی فرزند از هنگام تولد تا زمان تکوین شخصیت اوست . وقتی پدر یا مادر همچون الگویی تلاشگر ومؤثردر عرصه کاروتولید در جامعه ظاهر شوند ، کارکردهای مثبت ناشی از فعالیت آنها فرزند را به سمت وسویی ترغیب می نماید می نماید تا ذهن خود را به صورتی منسجم وثمر بخش به ادامه شغل والدین ویا حرفه ای جدیدتر سوق دهد . برای چنین فردی دستیابی به منابع اقتصادی ناشی از کار وتسخیر فضاهای جدید،ارزش تلقی می شود.چنین طرز تلقی ازدنیای پیرامون ، ذهن فرد را نسبت به خلق ایده ای نو واستقلال اقتصادی وکسب موفقیت ، دگرگون می سازد . در این مرحله ، نوجوان یا جوان ایده کاری خود را با خانواده در میان می گذارد چه بسا بتواند از تجربیات ورهنمود های والدین واحتمالاً حمایت مالی واجتماعی آنها بهره مند شود .اینجاست که معیارها وارزشهای خانواده برای فرزند ملاک عمل وچراغ راه او در مسیر کاروتلاش واقع می شود .وظیفه اصلی والدین در چنین شرایطی تشریح ابعاد گسترده فعالیت اقتصادی به عنوان ارزش بنیادی برای فرزند وهدایت او در مسیر مطلوب ، آغاز توأم با موفقیت را در راه اندازی کسب وکار به همراه خواهد داشت . میزان تحصیلات ، نوع شغل والدین ، ساخت خانواده ، روابط خانوادگی (خصوصاً رابطه والدین با فرزندان ) ، درآمد خانواده ومیزان برخورداری از امکانات رفاهی در شکل گیری "فرهنگ کار"در خانواده می تواند تأثیر داشته باشد . انسانهای متفاوت ، توانمندیهای متفاوتی دارندکه اگر از همان دوران نوجوانی در مسیر مشخص هدایت شوند ، می توانند با خلق ایده های جدید خود ، تغییر درروند تولید وبالطبع تغییر در فرایند تکنولوژی را آسان کنند.

 

مراحل توسعه کارآفرینی توسط خانواده

1- مراحل نهادینه کردن "فرهنگ کارآفرینی " :

خانواده به عنوان انتقال دهنده جبهه ای از اصطلاحات ، آئین ها ورفتار های اجتماعی می تواند نقش ثمر بخش خود را جهت آشنایی با مفاهیمی مثل :" توفیق طلبی ،" استقلال طلبی "، و"خطر پذیری"در عرصه فعالیت اقتصادی وهمسازی با واقعیت های کاری در جامعه ، به اعضاء خود ارزانی دارد. نوع نگرش والدین به دنیای پیرامون خود وچگونگی تجسم ارزشهای اجتماعی برای فرزندان در شکل گیری آینده شغلی آنها ، می تواند راه را برای دستیابی به اقتصاد سالم هموار سازد .مثلا ً چنانچه کسب موفقیت در جهت خلق ثروت وایجاد فرصتهای شغلی جدید به عنوان بخشی از ارزشهای مورد نظر والدین برای فرزند به تصویر کشیده شود ، نوجوان در چنین شرایطی ذهن خود را برای رسیدن به چنین موقعیتی آماده می سازد .در ادامه چنین فرآیند ذهنی ، فرد بدنبال راههای دستیابی به چنین موقعیتی است . او موقعیتهای متفاوت را باهم مقایسه می کند؛ شبیه سازی ذهنی انجام می دهد ؛به پرس وجومی پردازد ؛ وگاهی اوقات در نشریات ، کتب ، محیط مدرسه وحتی مجالس سخنرانی پرسشهای ذهنی خود را دنبال می کند . آنگاه ، فرد با آگاهی ازارزش کاروتلاش آماده است بخش بزرگی از خواسته ها ، آرمانها وارزشهای مورد نظر خانواده خودرا به محک تجربه بگذارد .

2- تعیین مسیر شغلی فضای درون خانواده ، خصوصا ً رهنمودهای والدین به فرزندان ، این امکان را به آنها می دهد تا با گسستن از عادات ومعتقدات پیشین خود یا سایر افراد خانواده ، رفتار جدیدی را موردکندوکاو قرارداده وخود را با نظم اجتماعی نوین هماهنگ سازند؛ به شکلی که بتوانند برفراز خواسته ها وآرزوهای ذهنی خود ومنطبق برنظامهای مدرن پروبال بزنند واز نفوذ وسلطه اندیشه وروشهای سنتی در رفتار آتی خود بکاهند .در ادامه چنین روندی ، نقش آفرینی فرزند در درون خانواده معطوف به فرآیندهای تولید وخلق ارزش در جامعه خواهد شد .در این ارتباط ، والدین با شناخت توانمندیهای بالقوه فرزندان خود وهدایت آنها در مسیر شغلی ، نقش مهمی در شناسایی وپرورش افراد خلاق وکارآفرین در جامعه ایفاء می کنند .
3- توانمند سازی (یادگیری فن آوریهای جدید )حمایت وتشویق والدین جهت یادگیری فن آوریهای جدید از جمله فن آوریهای تکنولوژیکی واطلاعاتی ومعرفی مشاغلی که امکان کسب درآمد بالارا برای فرزندان فراهم می سازد ، آنان را علاوه بر نقش آفرینی در درون خانواده ، معطوف به اهداف توسعه در سطح جامعه یعنی کارمفید وبهره وری بالا خواهد کرد. تغییر نگرشها ورفتارهای کلیشه ای در مورد ایفاء نقشهای خانوادگی واجتماعی وتشویق فرزندان به رفتارهای مثبت اقتصادی واجتماعی ، آنان را افرادی کارآمد وهدفمند می پروراند . زیرا پیروی از کلیشه های سنتی وتکراری در عرصه های گوناگون زندگی ضمن پذیرش نقشهای متفاوت می تواند مفید واقع شود.

4- راه اندازی واداره کسب وکار اقتصادی در این مرحله ، فرد باارزیابی مشاغل متناسب با خواسته های خود وخانواده ، به خلق ایده در زمینه کارو فعالیت می پردازد ؛ چارچوب فکری خودرادرقالب طرح کسب وکار به جامعه عرضه می کند ؛ سپس ، با مدیریت خودفعالیت اقتصادی را آغاز می کند . دراین مرحله ، والدین بااستفاده از تجارب خود می توانند فرزندشان را جهت اداره کسب وکاریاری کنند .هرچند ممکن است این نیازصرفا ًمتوجه حمایت های مالی آنها نباشد .باادامه حمایت خانواده وتقویت روحیه کارآفرینی درفرزندان به منظور راه اندازی ومدیریت کسب وکار اقتصادی توسط آنان ، نتایج ذیل متوجه جامعه خواهد شد :

v                  ایجادوتوسعه اشتغال در بخش های اقتصادی کشور وبه تبع آن استقلال اقتصادی خانواده ها

v                   دگرگونی درروند تولید با استفاده از تکنولوژی پیشرفته وبدنبال آن تغییر در فرهنگ مصرف

v                   تنوع شغلی وایجاد رقابت گسترده در بازارهای اقتصادی

v                  بسط وتوسعه صادرات با اتکاء به منابع موجود در کشور

v                  کاهش نرخ بیکاری وتورم وبدنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

 

نتیجه گیری

کارآفرینی ، کانون ومرکز ثقل کاروتلاش وپیشرفت در عرصه مدرنیته تلقی می شود . ما بدون توجه کافی به مقوله " توسعه فرهنگ کارآفرینی " نمی توانیم به شاخص های رشد وتوسعه که از طریق تغییر در روند تولید ، بهره وری وتوان افزایی فنی وصنعتی در عرصه اقتصاد حاصل می شود ، دست یابیم در گذر از مرحله سنتی به صنعتی باید به توانمندیها وقابلیت های فردی کارآفرینان در بهره گیری از منابع طبیعی وبکار گیری تکنولوژی مدرن اهتمام ویژه ای قائل شویم . زیرا ، آنها با بکارگیری روش های جدید در بازار ، خودرا برای استفاده بهینه از ابزار ودستیابی به کیفیت مطلوب کالا وخدمات آماده می سازند . کارآفرینی ، فرآیندی اکتسابی است وخانواده در شکل گیری این فرآیند نقش اساسی را ایفاء می کند . زیرا ، خانواده می تواند عنصر پویایی وتحرک را به ژرفای وجود افراد تحت نفوذ و وابسته به خود تزریق کند به شکلی که" فرد" و"جامعه " در محیطی هماهنگ به تعامل بپردازند وقالب های اجتماعی نوآورانه شکل گیرد . نقش واهمیت خانواده به عنوان کانون اندیشه نوگرایی ، در ایجاد روحیه خلاقیت ونوآوری در افراد ، گسترش روحیه کارآفرینی وتوسعه کسب وکار جدید در جامعه ، انکار ناپذیر است ، به طوری که در زمینه فعالیت اقتصادی ، خانواده می تواند اندیشه افراد تحت نفوذ خود را به سمت وسویی سوق دهد که آنها را از مشکلات پیش رو از جمله ؛ بیکاری، فقر ، اعتیاد ، فساد و... برهاند وآنها را در مسیر های شغلی که مولد سرمایه وفرصت های جدید است ، هدایت نماید . زیرا ، خانواده علاوه برنقش تولید نسل وپرورش ابعاد عاطفی واخلاقی فرزندان ، به عنوان کانونی برای رشد وپرورش اندیشه خود باوری ، اعتماد به نفس وخود شکوفایی در فرزندان ، نقش بسیارموثری در راه اندازی کسب وکار اقتصادی وتوسعه فعالیت های شغلی در جامعه خواهد داشت .

*با تشکر فراوان از سرکار خانم دکتر عارف نیا رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر تهران

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
تگ ها :

مسابقه ی معماری 2008 - دبی، امارات

مسابقه برای دانشجویان معماری سراسر جهان

مهلت ارسال آثار: تا 21 دی 87

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧
تگ ها :

معماری‌ و شهرسازی‌ ایران؛ حضور برجسته ی ارزشهـای‌ معنــوی‌‌ در حیــات‌ اجتماعی*‌

"شهــر دوران‌ اسلامی‌، قبل‌ از هــر چیــز یک‌ قلعه ی‌ ایمان‌ است‌ و از نظر سیــاسی‌ و قــانــون‌، تــابع‌ مقــــرراتی‌ است‌ که‌ نــاشی‌ از شریعت‌ هستند و از این‌ رو نقش‌ مذهبی‌ شهر بر اهداف‌ نظامی‌ ـ اقتصـادی‌ حکـومت‌هـای‌ مستقـــر در آن‌ شهـــر اولــویت‌ دارد."(1)

"گـذشته‌ از تمام‌ گـوناگـونی‌هـای‌ مکـان‌ و اقلیم‌ و آب‌ و هـوا، شهــــر در اسلام‌ غــــرق‌ در ایمـــانی‌ واحــد است‌ و در حـــالی‌ که‌ معیـارهـا و قـوانیـن‌ زنــدگی‌ بـــر آن‌ حـاکم‌انــد، شکـل‌ مشخصی‌ از معماری‌ را ارائه‌ می‌دهد."(2)

بــرای‌ یافتن‌ سرچشمه‌ ی هنــر اسلامی‌، بـایـد به‌ بـاطن‌ دیـن‌ اسلام‌ کــه‌ در طریقــت‌ مستقـــــر بـــوده‌ و حقیقــت‌ آن‌ را روشن‌ ساختــه‌ است‌، رجـوع‌ کــرد. ایـن‌ وجه‌ درونی‌ به‌ نحـو انفکـاک‌نـاپـذیــری‌ بـا معنویت‌ اسلامی‌ پیوند دارد.(3)

"هنــر اسلامی‌ به‌ مـدد علم‌ باطنی‌ و به‌ واسطه ی بــرخـورداری‌ از بـــرکت‌ محمــدی‌، حقـایـق‌ اشیـا را که‌ در (خـــزایـن‌ غیب‌) قـــرار دارد، در ساحـت‌ هستـی‌ جسمـــانـی‌ متجـلـی‌ مـی‌سازد. اگــــر بـه‌ سر در بنــایی‌ چــون‌ مسجــد شاه‌ [مسجــد امــام‌] در اصفهــان‌ بــا آن‌
نقوش‌ هندسی‌ و اسلیمی‌ شگفت‌انگیزش‌ بنگریم‌؛ در حالی‌ که‌ تجلی‌ جهــان‌ معقــول‌ را در دنیــای‌ اشکـــال‌ محسوس‌ پیش‌ رو داریم‌، به‌ ایـــن‌ حقیقت‌ گــواهـی‌ مـی‌دهیم‌. اگــــر به‌ نــواهـــای‌ مــوسیقی‌ سنتی‌ ایـــرانی‌ یــا عـــربی‌ گــوش‌ بسپــاریم‌، آن‌ نــدای‌ ازلی‌ که‌ روح‌ را پیش‌ از دوران‌ کــوتــاه‌ اقــامتش‌ در ایــن‌ جهـــان‌ فـانی‌ به‌ وجـد می‌آورد می‌شنـویم‌. خصلت‌ فکـــری‌ انکـارنـاپــذیـــر هنــــر اسلامی‌، محصــول‌ نــوعی‌ راسیــونــالیسم‌ نیست‌، بلکه‌ ثمــــره‌ ی شهــود عقلی‌ نمــونه‌هـای‌ مثــالی‌ در ایــن‌ جهــان‌ خــاکی‌ است‌."(4)
"کیفیات‌ بصــری‌ و حجمی‌ شهــرهای‌ قـدیمی‌ ایــران‌ تحت‌ تاثیــر جــریانات‌ اعتقادی‌ فــرهنگی‌ و با در نظر گــرفتن‌ ابـداعـات‌ هنــری‌ و خلاق‌ هنرمندان‌ و همگی‌ به‌ منظور محور قرار دادن‌ ارزش‌های‌ معنوی‌ برای‌ انسان‌ به‌ وجود آمده‌اند."(5)

با فـاصله‌ گــرفتـن‌ از حکـومت‌هـای‌ امـوی‌ و عبـاسی‌ که‌ حــرص‌ و آز و جاه‌ طلبی‌ دنیوی‌ چون‌ حجابی‌ ارزش‌های‌ معنوی‌ و اخـلاقی‌ اسلام‌ را کمــرنگ‌ کــرده‌ بـود و بـا شکـل‌گیــری‌ اولیـن‌
دولت‌ ایرانی‌ در قرن‌ چهارم‌ هجری‌ (آل‌ بویه‌) احیای‌ ارزش‌های‌ معنوی‌ و اخلاقی‌ چون‌ آزادی‌ مذهب‌، آزادی‌ اندیشه‌ و رجوع‌ به‌ مفاهیم‌ بــرادری‌ و بــرابــری‌ مـوجب‌ تحـولی‌ عظیم‌ در شهرسازی‌ ایران‌ می‌شود.

"در ایـن‌ عصــر است‌ که‌ شهــرهـای‌ بــزرگی‌ چـون‌ سیــراف‌، ری‌، اصفهان‌، نیشابـور، طوس‌، جــرجـان‌، شیــراز (فنـاگــرد خسرو) و ...نـام‌ خـود را در تـاریخ‌ ثبت‌ می‌کننـد و از دیـدگـاه‌ زنـدگی‌ شهـــری‌ بـا بغـداد و دیگــر شهــرهـای‌ بـــزرگ‌ بیـن‌النهـــریـن‌ به‌ رقـابت‌ می‌پـــردازنــد... نکته‌ مهم‌ در ایــن‌ دوران‌ ایــن‌ است‌ که‌ مجمــوعه‌ محـلات‌ شهــری‌ بـدون‌ هیچ‌ بــرتـــری‌ قـومی‌، مـذهبی‌، نـــژادی‌ و ... بــر اطراف‌ مجموعه‌ مــرکــزی‌ و بازار گستــرده‌ می‌شونـد. امــری‌ که‌ به‌ عنــوان‌ یـک‌ استثنـــا چـه‌ در دوران‌ قبـــل‌ و چـه‌ در دوران‌ بعد مطرح‌ می‌گردد.(6)
"گــرچه‌ نبــرد دایمی‌ بـــر سر قـدرت‌ و حکـومت‌ در دوران‌هـای‌ بعدی‌، منـازعـاتی‌ را در طبقـات‌ و اقشار گــونـاگــون‌ اجتمــاعی‌ به‌ وجود می‌آورد، لیکن‌ اصل‌ ارزش‌های‌ معنوی‌ اسلامی‌ همــواره‌، چــون‌ لایه‌ای‌ بنیـادیـن‌ علی‌رغم‌ فـــراز و نشیب‌هــای‌ متعدد باقی‌ می‌مانـد و تـا قــرن‌هـا در هــر زمـان‌ که‌ مجـال‌ بــروز می‌یابد، پیــروزمندانه‌ بــر روابط اجتماعی‌ و از آن‌ ره‌ کالبد شهــر تسری‌ و تسلط مـی‌یـــابــد. تصــوری‌ که‌ از معمـــاری‌ و شهــــرسازی‌ عصــر حاضــر وجـود دارد علیــرغم‌ فاصله‌ بسیـار آن‌ بـا شهــر سنتی‌ اسلامی‌ هم‌ از نظر فــــرم‌ و هم‌ از نظر محتــوی‌ و عملکــــرد ایـــن‌ است‌ که‌ ارزشهــای‌ معنــوی‌ و اخـــلاقی‌ کمـــاکـــان‌ خصلت‌ لازمـــانی‌ و لامکـانی‌ خــود را دارنــد و علی‌رغم‌ دگـــردیسی‌ اسف‌بــار سایـــر اصـول‌ و مفـاهیم‌، هنـوز هم‌ می‌تـواننـد چـون‌ ققنــوس‌ از خـاکستـــر خــویش‌ سر بـــر آورنــد و البته‌ احیــای‌ ایــن‌ ارزش‌هــا شرط قطعی‌ نیل‌ به‌ شهرسازی‌ اسلامی‌ است‌.شهر دینی‌ بدون‌ عالم‌ دینی‌ و بــدون‌ مـــردمی‌ که‌ به‌ آن‌ عـالم‌ تعلـق‌ داشته‌ بـاشنــد معنی‌ و مورد ندارد."(7)

در خاتمه ذکر این نکته ضروریست که؛ در تعییـن‌ اینکه‌ در عــرصه‌ ی ایـن‌ هنـــر قـدسی‌، چه‌ چیـــزی‌ قـابلیت‌ تداوم‌ دارد، بدون‌ شک‌ سخن‌ از تکرار نقوش‌ هندسی‌ و اسلیمی‌ سر در مسجـد امـام‌ در بنـاهـای‌ جـدیـد به‌ نیت‌ تــداوم‌ پیـام‌ عمیـق‌ و تکـان‌ دهنـده‌اش‌، کـاری‌ عبث‌ خـواهــد بــود. از ایـن‌ دیدگاه‌، نقوش‌، طرح‌ها و فضاهای‌ اسلامی‌ واجد معنایی‌ ورای‌ معنای‌ ظاهــری‌ خـود هستنـد. معنایی‌ که‌ از روح‌ سازنـده‌ و هنــرمنـد آن‌ نشات‌ گــرفته‌ است‌. هنـــرمنـدی‌ که‌ دست‌ بـــر مـاده‌ و چشم‌ بــــر ملکــوت‌ داشته‌ است‌. تــداوم‌ آن‌ هنــــر بی‌وجــود ایــن‌ هنرمند، به‌ معنای‌ تهی‌ کردن‌ آن‌ از ارزش‌های‌ ذاتی‌اش‌ خواهد بود.

 

منابع:

1 ـ سید محسن‌ حبیبی‌، از شار تا شهـر، تهـران‌، دانشگاه‌ تهـران‌، موسسه‌ انتشارات‌ و چاپ‌، ١٣٧۵، ص‌ 40.

2 ـ نجم‌الدین‌ بمات‌، شهر اسلامی‌، ترجمه‌ محمدحسین‌ حلیمی‌ و منیـــژه‌ اسلامبـولچی‌، سازمـان‌ چـاپ‌ و انتشارات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، زمستان‌ ١٣۶٩، ص‌87.
3ـ سید حسن‌ نصر، هنر و معنویت‌ اسلامی‌، ترجمه‌ رحیم‌ قـاسمیـان‌، دفتــر مطالعات‌ دینی‌ هنــر، تهــران‌، ١٣٧۵، ص‌ 12.
4ـ نجم‌الدین‌ بمات‌، همان‌، ص‌ 15.
5ـ محمدمنصور فلامکی‌، "معماری‌ بومی‌، فضایی‌ ناشنـاخته‌" ، مجمـوعه‌ مقـالات‌ معمـاری‌ بـومی‌، تهــران‌، مـوسسه‌ علمی‌ و فرهنگی‌ فضا، ١٣۶۵، ص‌ 17.
6ـ سیدمحسن‌ حبیبی‌، همان‌، ص‌ 71.
7ـ رضـا داوری‌ اردکــانی‌، "مــلاحظاتی‌ در بــاب‌ طرح‌ مــدینه‌ اسلامی‌"، فصلنــامه‌ آبـــادی‌، سال‌ ششم‌، شمـــاره‌ ٢٢، پـــاییــــز١٣٧۵، ص‌ ۵.

*نوشتار زیر در هشتمین شماره ی نشریه ی الکترونیک گیلانیان مربوط به آبان ماه ١٣٨٧ منتشر شده است.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۳:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
تگ ها :

انتشار نهمین شماره ی نشریه ی الکترونیک گیلانیان

نهمین شماره ی نشریه ی الکترونیک گیلانیان مربوط به آذر ماه ۱۳۸۷ منتشر شد.

پیش در آمد نهم:::::به خاک می رود بهار، دانه های برنج
سبز می شود کمرکشِ تابستان
دانه های برنج
و با کامیون هر پاییز
به بازار، دانه های برنج
و زمستان، کنارِ آتش و یخ
هیچ گیله مردی نمی داند
در آن همه گونی،
بهار بود یا برنج
که بارِ کامیون ها شده بود
(بقلم بیژن نجدی).

* دراین شماره می خوانید: اقدامات مرمتی در بنای مقدس کعبه (حسام عشقی صنعتی)

** نشریه ی الکترونیک گیلانیان ستون جدیدی را با عنوان پیشنهاد ماه به سایر بخش ها افزوده است. جالب است، بخوانید بد نیست... http://www.gilanianmag.com/

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧
تگ ها :