حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی: 1392

□   ایمان رییسی؛ حسام عشقی صنعتی (1392) نقد معماری: تاریخ، زمینه و نقش‌ها، نوشته دنیس شارپ، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 29-36.

□   ایمان رییسی؛ حسام عشقی صنعتی (1392) معماری و نقد، نوشته فرانسوا شَسلن، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 55-64.

□   ایمان رییسی؛ حسام عشقی صنعتی (1392) نقد و اخلاق، نوشته جوزف ریکورت، چاپ در کتاب نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 65-67.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٤
تگ ها :