حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

biography

Hessam Eshghi Sanati, (born 10 Septamber 1983) :  IRAN

is an Iranian architect. He heads the architectural practice group called Theoretical and Experimental Attitude of Metropolitan Architecture (TEAMA) which he founded in 2010.

He was born in Rasht, Guilan, Iran. He is registered architect , interior designer, researcher, writer, graphist and lecturer at department of architecture, University of Applied Science, and Islamic Azad University of Guilan, Iran.

Known for his innovative and ambitious designs and projects, many of his buildings defy traditional architectural conventions and dimensions. Since 2010, Eshghi Sanati has won numerous architectural competitions and has grown in national scope and acclaim.

Eshghi Sanati received his B.Arch from Azad University of Qazvin (2006–7) and his M.Arch from the Art University of Tehran (2008). His research interests chiefly deal with architectural theory, contemporary architecture, the vernacular architecture of Middle East Asia and historical buildings in the Iran plateau. His articles have appeared in numerous national and international journals including Abadi, Sharestan, Asemaneh, Fan o Honar, Dayereh, the International Journal of Academic Research and … among others.

Some of his book publications are: Moneo, Rafael, Theoretical Anxiety and Design Strategies in the Work of Eight Contemporary Architects, (2012) translation into Farsi; Herzog & De Meuron, both in cooperation with Iman Raeisi, Kasra Press, Mashhad, Iran.

Instagram official page for TEAMA architects: @TEAMA.STUDIO

Instagram official page for Hessam Eshghi Sanati's architectural ateliers in university: @eshghiatelier

حسام عشقی‌صنعتی

حسام عشقی‌صنعتی (1362، رشت) مدرس طراحی، تاریخ، و تئوری معماری در دانشکده های معماری گیلان است. او در سال 1387 با کسب رتبه عالی موفق به اخذ مدرک کارشناسی‌ارشد در رشته‌ی مهندسی معماری از دانشگاه هنر تهران شد. عشقی‌صنعتی بیش از یک دهه است که به پژوهش در زمینه‌ی تئوری معماری و حوزه‌های مرتبط پرداخته و از آثار او می توان به کتاب‌های؛ "هرزوگ و دمورن؛ شیمیدان‌های معماری"، (1393) انتشارات کتابکده کسری؛ "اشتیاق تئوریک و استراتژی‌های طراحی در آثار هشت معمار معاصر"، (1390)، نوشته رافائل مونئو، انتشارات کتابکده‌ کسری؛ و همچنین همکاری در کتاب‌های "نظربازی؛ جستارهایی در نظریه‌ی معماری"، (1394) ؛ و "نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری"، (1392) هر دو ویراسته‌ی ‌ایمان رئیسی، انتشارات کتابکده‌ کسری، اشاره نمود. عشقی‌صنعتی در حال حاضر ترجمه دو کتاب با نام‌های "فرهنگ و شکل خانه"، نوشته‌ی آمس راپاپورت؛ و "معماری و انفصال"، نوشته‌ی برنارد چومی را در دست انجام دارد.


+