حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

سوابق شرکت در مسابقات طراحی

سوابق شرکت در مسابقات طراحی معماری

 1396 مسابقه بین المللی طراحی خانه ای در جنگل (House in Forest! 2017).

1394 مسابقه‌ طراحی معماری ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

1392 مسابقه‌ طراحی معماری ساختمان مرکز فرهنگی هنری بنیاد آسمان قم، برگزارکننده: مرکز فرهنگی هنری بنیاد آسمان (تقدیر شده)

1392 مسابقه‌ طراحی معماری و محوطه‌سازی ساحل چمخاله، برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان (رتبه دوم)

1389 مسابقه‌ طراحی معماری میدان ساعت اهواز، برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهرداری اهواز (تقدیر شده)، چاپ طرح در کتاب

1388 مسابقه‌ طراحی معماری سردرب پالایشگاه نفت مازندران، برگزارکننده: پالایشگاه نفت مازندران (تقدیر شده)

1388 مسابقه‌ طراحی معماری یادبود شهدای گمنام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، برگزارکننده: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور (تقدیر شده)

1385 مسابقه‌ طراحی معماری مسجد و یادمان 13 شهید گمنام دانشگاه هنر کرج، برگزارکننده: دانشگاه هنر کرج (رتبه دوم)

سوابق شرکت در مسابقات طراحی گرافیک و لوگو

1388 مسابقه طراحی آرم و شاخص مقررات ملی ساختمان، برگزارکننده: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی (تقدیر شده)

1387 مسابقه طراحی آرم بنیاد میبدی، برگزارکننده: انجمن باورمندان نیکوکاری و یاوران آموزش و دانش میبدی یزد

1386 مسابقه طراحی آرم مدرسه ایرانی، برگزارکننده: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 

+