حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

پایان نامه های دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی ...........................................

آقای فرشید حقی، موضوع: هتل چهار ستاره منطقه آزاد انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.06.14 نمره: 17 ، درجه ارزشیابی: بسیارخوب

خانم نیلوفر نیازی، موضوع: برج مسکونی تجاری انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.8.26، نمره: 17، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

خانم سارا کمایی، موضوع: خانه کودک رشت (مرکز پرورش فکری کودکان)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: ... نمره: ...

خانم الناز بشری مقدم، موضوع: خانه موسیقی با تاکید بر سازهای سنتی ایران و آذربایجان در آستارا، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: ... نمره: ...

خانم شمیم سعادتمند، موضوع: مرکز آموزشی طراحی لباس های سنتی و محلی گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: ... نمره: ...

خانم الهام گل آور، موضوع: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان بندر انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: ... نمره: ...

خانم سمیرا خانی پور، موضوع: دانشکده معماری، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: ... نمره: ... ، درجه ارزشیابی:

دانشگاه راهبرد شمال رشت .............................................

خانم طاهره عابد خمامی، موضوع: تماشاخانه ی پیاده راه فرهنگی شهر رشت، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.6.29 نمره: 19 ، درجه ارزشیابی: عالی

خانم سحر مرندی، موضوع: ترمینال بین المللی مسافربری گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.10 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

خانم کبری پیرگورابی، موضوع: دهکده ی سبز (دهکده ی اقامتی توریستی تفریحی سراوان گیلان)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

خانم سپیده نگهداری، موضوع: فرهنگسرای هنر و تاریخ گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 17.5، درجه ارزشیابی: بسیارخوب

خانم نینا الک بافیان، موضوع: خوابگاه دخترانه دانشگاه بابلسر، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 18.75، درجه ارزشیابی: عالی

آقای علیرضا پشتوان، موضوع: کانون تربیتی اصلاح کودکان بزهکار، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: ... نمره: .... ، درجه ارزشیابی:

 

+