حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

مقاله (درك‌ معمارانه‌ و ایدئولوژی اسلامی‌) در مراحل پایانی تالیف است.

در مباحث‌ معماری‌ بحثهای‌ فلسفه معماری‌ رونق‌ خاص‌ خود را دارد. اندیشمندان‌ معماری‌ از منظر خاص‌ خود، به‌ جهان‌ می‌نگرند، دریچه‌ای‌ كه‌ می‌توان‌ آن‌ را «درك‌ معمارانه‌» نام‌ نهاد. نگاه‌ آنها فراتر از دید سه‌ بعدی‌ به‌ جهان‌، و تلفیقی‌ است‌ از ایدئولوژی‌، فلسفه‌، خردگرایی‌ و نیز وجوه‌ مختلف‌ در نظرگاههای‌ مختلف‌. نگارنده‌ در این‌ مقاله‌ بر آن‌ است‌ تا مسأله‌ را بصورتی‌ مبنایی‌ ببیند و از پایه تمامی‌ بحثهای‌ فلسفه معماری‌ و فلسفه‌، یعنی‌ شناخت‌، راهی‌ به‌ شناخت‌ معماری‌، درك‌ معمارانه‌، و شناخت‌ معمارانه‌ بیابد.*

*این مطلب بخشی از مقدمه مقاله (درك‌ معمارانه‌ و ایدئولوژی اسلامی‌) می باشد که هم اکنون توسط حسام عشقی در حال تدوین است . مباحثی کوتاه از این مقاله در مراسم افتتاحیه ی هفته پژوهش دانشگاه هنر تهران در تاریخ دوم دیماه ۱۳۸۵ در نشستی تحت عنوان (تعامل میان فلسفه و معماری) ارائه شد .

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :