حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

تاملی در آرای والتر کروفت درباب نظریه ی معماری

Indecision In Walter Kruft Impressions About Architectural Theory

مصداق ؛ به ما نمونه می دهد ، الگو و معیاری کمی ( خصوصیت ) برای تصمیم گرفتن به ما می دهد ، با توجه به آن قانون بدست می آوریم ،تقلید است ، توجه اصلی آن «چیستی» است .مفهوم ؛ یک شناخت کلی است، تعریفی است کیفی ، تفکری است بر اساس بنیان ها ، بحث اصلی آن «چرایی» است . زیباشناسی یک «مصداق» و زیبایی شناختی یک «مفهوم» است . تئوری (نظریه ) بحث «مفاهیم» را مطرح می کند ، و با توجه به این نکته ، اثر یا بنای معماری یک «مصداق» است .نظریه ، راهکار می دهد ،نتیجه ی راهکار ، تصمیم است که به کالبد معماری می انجامد . تئوری ( نظریه ) هنگامی مورد قبول است که به ما راهکار دهد .
نظریه                 راهکار                 تصمیم                   کالبد 

جنبش مدرن ، منتج از مفاهیم است . مدرن یک تفکر معماری است ، تفکری است که از خود معماری بیرون آمد و از بیرون معماری وام نگرفت ،قبل از مدرن هیچ موضوعی از فلسفه وارد معماری نشده بود ولی پس از مدرن از رشته های دیگر مانند فلسفه و الگوهاشناختی وارد معماری می شود یعنی دوره ی پست مدرن . می توان عنوان نمود که صرفا با خواندن نظریه های معماری دیکانستراکشن ، نمی توان آن ها را به فرم تبدیل نمود ، این می شود تقلید . ولی اگر چیزی به مفاهیم آن بیفزاییم متعلق به خودمان می شود .امکان دارد مفهوم و مصداق یکی شوند ،به عبارتی دیگر نظریه و بنا یکی شوند .الهام گرفتن از تاریخ ، مطالعه ی تاریخ معماری، چیزی خارج از معماری نیست بلکه  می تواند از درون خود معماری باشد. تاریخ معماری طبقه بندی نظریه ای نیست بلکه طبقه بندی مصداقی است . کروفت نیزبه این نکته اشاره می کند . نظریه و سبک باهم در می آمیزند و از مصداق می خواهند به نظریه برسند . نظریه از داخل بناها بیرون نیست ، و از درون معماری است .تاریخ نگار معماری نمی تواند نظریه پرداز باشد ، چون تاریخ نگاری معماری براساس صورت بندی است و نظریه معماری و تاریخ آن از هم جدا نیست .

برگرفته از سخنرانی دکتر نادیه ایمانی در مباحث تحلیلی مطالعات «سیر اندیشه در معماری» .   
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
تگ ها :