حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

تفاوت بین England , Great Britain و UK

به طور حتم تا به حال اسم England ( انگلستان یا انگلیس ) و Great Britain (بریتانیای کبیر) و همین طور United Kingdom (که به اختصار UK نامیده می شود) را شنیده اید.
بسیاری از مردم ممکن است تفاوت جغرافیایی این سه نام را تشخیص ندهند.
جزیره بزرگتر را بریتانیای کبیر (Great Britain ) می نامند که شامل England ( انگلستان ) ، Scotland ( اسکاتلند ) و Wales ( ولز ) است.
جزیره کوچکتر شامل دو بخش جنوبی و شمالی تقسیم شده است، بخش جنوبی بزرگتر بوده و همان جمهوری ایرلند (Republic of Irland ) مستقل است.
قسمت شمالی آن هم ایرلند شمالی ( Northern Ireland ) است و به همراه ( بریتانیای کبیر ) تشکیل United Kingdom را می دهند.

بریتانیای کبیر = انگلستان ( England ) + ولز (Wales ) + اسکاتلند ( Scotland )

United Kingdom = بریتانیای کبیر + ایرلند شمالی

بخش های مختلف UK ( انگلستان + ولز + اسکاتلند + ایرلند شمالی )

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٧
تگ ها :