حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

concept در فلسفه

«پیش از ورود به هنر و معماری ، این واژه در حوزه های دیگر نیز وارد شده است . در فلسفه آن را به عنوان تصوری تعریف می کنند که گروهی یا دسته ای از اجزا  را با ترکیب کلیه ویژگی های آن ها درخود گنجانده است .concept  یک تصور کلی و ذهنی از تعدادی اجزاست که در ویژگی هایی مشترکند و concept دربردارنده ی تمام آن ویژگی های مشترک است .یکی از معانی conception ابداع یا تدوین یک نقشه اولیه و کلی(ایده) است . مفهوم واژه ی ایده که concept  زیرمجموعه ی آن به حساب می آید ،نیز کلیت و ویژگی های ذاتی را دربردارد . (۱)

(۱) این مطلب بخشی از مقاله ی « Concept : کلی . انتزاعی . ذهنی» که هم اکنون توسط حسام عشقی صنعتی در حال انجام است .

  

نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
تگ ها :