حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

دانشنامه ی ویکیپدیا (Wikipedia) به زبان بومی گیلان؛ گیلکی

از این مجموعه کار خود را از سپتامبر 2006 آغاز نمود: (به زبان گلیکی)

اَیه دانشنامه ی آزاد ویکیپدیاایسه. اَ دانشنامه ,آدمان دانش اَمره بوجود بَمو. یَانی هر کسی تَنِه اَدانشنامه دورون سهیم ببه و خو دانشَ در اختیار دیگران بَنه. شومایم تَنیدی به عونوان ایتَا از توسعه دهندگان اَ دانشنامه ویکیپدیا دیگران اَمره همکاری بوکونید. ایپچه اَگر فکر بوکونید فهمیدی کی شومانم ایطیلاعاتی دَرید. مثلن شیمی زندگی می یَن کار خاصّی کی دَنیدی و یا چیزای دیگری کی تَنیدی اَ دانشنامه دورون ایستیفاده بوکونید. همکاری اَ سایت دورون ایحتیاجی نَره کی فورمی پورا کونیدو یا عوضو بیبید شوما تنیدی خیلی راحت گزینه ویرایشَاکیلیک بوکونید و مقاله جور هَر چی خیید بینیویسید
اگر شما رشتی سخن میگویید، میتوانید همانگونه که سخن میگویید بنویسید و در گسترش مقالات کمک کنید. این صفحه که آن را میخوانید برای در کنار هم قرار دادن مقالاتی است که متن آنها به رشتی نوشته شده اند. اگر میخواهید مقاله ای که در آن رشتی نوشته شده است، در این صفحه نمایش داده شود، در انتهای مقاله این کد [[رده:رشتی]] را کپی کنید و اگر مقالات شما در یک موضوع خاص، مانند درخت، زیاد باشند میتوانید آن را به صورت [[رده:رشتی-درخت]] در انتهای مقاله کپی کنید و سپس آنرا به این صفحه پیوند بزنید. اگر شومن رشتی حرف زنید، هتویی کی حرف زنید تنید بینیویسید و مقالات گوسترش دنَ کومک بوکونید. ا صفحه ای کی هسه کرَ خادان درید، برَیٍ کنار هم قرار دن مقالاتی ایسه کی به رشتی بینویشته نهَ. اگر خَئید رشتی مقالئن، ا صفحَ مئن نمایش پیدا بوکونه، شیمی مقاله انتها ا کودَ [[رده:رشتی]] کوپی بوکونید، واگرم شمی مقاله انبیشتر در مورد ای چیزی ایسه، مثلا دار(درخت)، تنید اونَ به ا شکل [[رده:رشتی-دار]] مقاله انتها مئن کوپی بوکونید، آخر سرم اونه به ا صفحه پیوند بزنید.

گیلکی ویکیپدیا :::gîlikî vîkîpidîya

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸
تگ ها :