حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

چکيده

هنر قدرت هنرمند در نماياندن احساس وانديشه خود است.به اين ترتيب معمار به عنوان يك هنرمند موظف به سازماندهي فرم هاي مبتني بر اين ادراك خواهد بود كه مي تواند شامل اشكال و عملكردهاي نوين  و حاوي معاني ضمني خود باشد . تعريف كردن  مجموعه اي  تحت عنوان دانشكده هنر موضوعي كه شناخت مفهومي آن گريبانگير چالشي عميق در سطح جامعه ماوحتي جهان است.كاري بس دشوار و نيازمند فضايي است كه حداقل پيشينه اخلاقي آن بدون ابهام باشد. دانشكده هنر در چنين جامعه اي در جهت تربيت علاقمنداني است كه به نوعي خود را در مسير اين شناخت قرار داده اند. از سوي  ديگر نياز به آموزش معماري  و شهرسازي  در عصر امروزكه از آن  به عنوان عصر ارتباطات ياد مي شود نيازي است براي پاسخگويي در رسيدن به كيفيت برتر براي آرامش انسان ها.

آنچه كه امروزما از آن به عنوان معماري ياد مي كنيم در حقيقت يا وامدار گذشته خودمان است و يا از آن سوي مرزها بر ما وارد گشته است.عكس العمل ها در مواجه با اينگونه دگرگوني كه اين چنين بر ما وارد مي شود بايد به گونه اي باشد كه پيوند انسان ها را با گذشته خويش نابود نسازد. نياز به آموزش معماري براي كساني كه مي خواهند به چهارچوب اين فن و هنر متعهد باشند امري است ضروري تا آگاهانه و از روي اختيار به تشريح و تعديل آنچه كه بر آن ها وارد مي شود بپردازند. اين امر ميسر نيست  مگر با احاطه بر اين هنر گرانقدر كه ارتباطي مستقيم  با انسان  و چگونگي رفتارهاي  ايده آليستي  اين موجو د توانا دارد . در اين تحول آموزش  معماري  نه تنها بايد در جهت واردات باشد بلكه بايد بگونه اي به تربيت افرادي بپردازد كه خود مبدع و طراح و مدرك چهارچوب آنچه بر انسان مي گذرد باشد. در جايگاه كنوني اين امر به نحو احسن ميسر نخواهد شد مگر در سايه يك آموزش آكادميك در جهت متعالي تمام عوامل ياد شده.

این متن بخشی از چکیده پایان نامه دوره کارشناسی معماری باموضوع دانشکده هنرومعماری دانشگاه گیلان است که در آخرین روز تابستان ۱۳۸۵ ارائه دادم.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٥
تگ ها :