حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

پیرامون طراحی برج مسکونی (۱) :عنوان مقاله : تاثير بلندمرتبه سازی بر افراد

مقدمه مقاله ای که بنده با همکاری گروه برای مطالعات طراحی طرح ۲با موضوع مسکن در ارتفاع ارائه نمودم .

اعضای گروه به ترتیب حروف الفبا : آقایان ؛ مهندس پویان رشتی محمد . مهندس علیرضا یادگاری

شناخت ويژگيهاي معماري برج با عملكردهاي خاص يا متنوع از مسائلي است كه امروزه در عرصه دانش معماري از جايگاه خاصي برخوردار است كشور ما نيز مانند همه جاي دنيا با انگيزه صرفه جويي در مصرف زمين گران قيمت مراكز شهرهاي بزرگ به بلند مرتبه سازي روي آورده است . احداث بلند مرتبه ها از مراحل اوليه طراحي تا مراحل نهايي ساخت و اجرا نياز مند كار دقيق و كوشايي است مسائلي همچون استفاده از تكنولوژي به روز و مدرن ، سازه هاي جوابگوي بنا ، مسائل محيط زيست ، توجه به ديد و منظر در بافت شهري و در داخل بنا ، توجه به ميزان مصرف انرژي رد اين ابنيه و رفاه ساكنين آن از مسائلي است كه در عصر حاضر اهميت دو چنداني پيدا مي كند ، علاوه بر اين امورو شايد در راس آن مسائل روان شناسی محیط و مسایل مربوط به تاثیرات بلندمرتبه سازی در عرصه ی شهری بر روح و روان ساکنین و حتی مردم شهر در بلند مرتبه سازي ها و توجه طراح برج به علایق ، سلایق و رفتارهای مصرف کننده  و ...نيز از مسائل ديگري است كه در مورد اين ابنيه بايد مورد توجه واقع شود . مقاله حاضر كوشش و خلاصه اي در جهت معرفی ، تبیین و حساسيت بخشيدن به اين امور بویژه موارد اخیر که به عقیده نگارندگان ارتباط تنگاتنگی در بکارگیری مسکن درارتفاع توسط آیندگان را دارد، در معماري و مهندسي كشورمان در عصر حاضر است . این رساله اگرچه در پایان نتواند به پرسش های ذهن پژوهشگر پاسخی صریح و قاطع دهد ، تمامی تلاشش در پی روشن نمودن کدری و برداشتن غبار از سیمای  آن خواهد بود .

  

نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۳:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ تیر ۱۳۸٦
تگ ها :