حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

مقاله ( نسبت فضا و مکان در اثرمعماری) آماده برای چاپ است .

درتاریخ معماری ،ابتدا مفهوم فضا بعنوان وجه مشخصه مدرنیسم مطرح میشودکه (پیشتردر جنبش باروک مطرح شده بود)، همزمان تداوم ودگرگونی که دراحوال گذشته جنبش مدرن وجود داشت نیاز به تکوین و بلوغ را درریشه دواندن درفضا موجب می شد،که همان معنای  مکان ازآن برداشت میشود. درگذارزمان، مفهوم مکان پا به عرصه معماری می گذارد. این ظهوردرمرحله دوم معماری مدرن است که برخلاف مرحله نخست ،برجنبه های عملی زیستن درمکان متمرکز است . نکته درخور توجه و موردتاکید نگارنده آن است که چگونه درگذرزمان واژه فضا به تدریج به واژه مکان تبدیل شده است.

*این پژوهش مشتمل بر سه فصل «معماری وفضا» ، « معماری ومکان» و « نسبت فضا و مکان در اثر معماری» است .

نشریات و مجلات معماری که خواهان چاپ مقاله هستند ، با نگارنده توسط ای میل تماس حاصل فرمایند .

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :