حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

مقاله - نقد معماری معاصر ايران

پژوهشی با عنوان «تحلیل بناهای دوره ی پهلوی اول (1299-1320) شهرستان رشت» که با راهنمایی دکتر مصطفی کیانی توسط بنده انجام شد .

قسمتی از چکیده (۲۰۰ کلمه ای ) :

این پژوهش مشتمل بر چهار فصل «رشت در گذر تاريخ» ، «آغاز تحولات» ، «معرفی بناهای دوره ی پهلوی اول شهرستان رشت» و «ویژگی معماری بناها» است . در فصل اول ، به معرفی شهرستان رشت در گذر تاریخ با رویکرد اجتماعی و فرهنگی پرداخته می شود و وجهه ی تاریخی تسمیه و پیشینه ی محلات واجد معماری و شهرسازی به طور اخص و پیشینه و رشد فرهنگی و همزمانی آن با آغاز مدنیت اروپایی این شهر بررسی خواهدشد . درفصل دوم ، به مقدمه ای در باب وضعیت پیشین معماری در دوره های قبل از عصر پهلوی اشاره ی کوتاهی می شود و از شروع و ترویج اندیشه ی نوگرایانه رضاشاهی و اقبال عمومی سبک معماری با وابستگی شدید به غرب و شیوع آن در تمامی وجوه زندگی  و نیز آغاز مدرنیسم و سیطره ی معماری مدرن در سرتاسر پایتخت و سپس رشت سخن گفته خواهد شد . در فصل سوم ، بناهای دوره ی رضاشاهی این شهرستان و مربوط به فاصله بین سال های 1299 تا 1320 ، به طور اکمل معرفی می شوند . در فصل چهارم ، که به عنوان آخرین فصل نیز تلقی می شود ، به عناصر معماری و شهری به ویژه آن هایی که بیشترین تاثیر را از گرایش به اروپا و اقتباس از سبک معماری آن ها داشتند ، پرداخته خواهد شد و نیز سبک معماری بناهای این دوره ی شهرستان رشت ، به تفصیل سخن به میان خواهد آمد و در خاتمه ، نتیجه گیری نهایی از فصول یاد شده ، مبحث تحلیلی پژوهش را تکمیل می نماید .

تحلیل موردی این پژوهش مربوط به بناهای پیرامون میدان شهرداری رشت و تعدادی از بناهای حکومتی . اداری . آموزشی  و خانه های شخصی این شهرستان است .

خلاصه ای از این مقاله ی منتشر نشده را در پست های آینده در وبلاگ نمایش خواهم داد.

 

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :