حسام عشقی صنعتی

Hesam Eshghi Sanati

از او چه می دانيد ...(۱) - دکتر حسين محمود

دکتر حسين محمود از سال ١٣٤٢ به کسوت مهندسان مشاور در آمد . وي دکترا معماري خود را در سال ١٩۵٩ از دانشکده رم در يافت کرد . در سال ١٣٤٣ به تأسيس سنديکاي مهندسان مشاور معمار اقدام نمود وبا ادغام آن با سنديکاي مهندسان مشاور سيويل ،جامعه مهندسان مشاور ايران را تأسيس کردند.

  
نویسنده : Hesam Eshghi Sanati - حسام عشقی صنعتی ; ساعت ۱٢:۱٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
تگ ها :