پایان نامه های دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی ...........................................

9. خانم سونیا افخمی، موضوع: کتابخانه عمومی رشت ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 96.7.24 درجه ارزشیابی: عالی

8. خانم دیبا عبدشهری، موضوع: مجتمع اداری تجاری تفریحی انزلی ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.10.08 درجه ارزشیابی: خوب

7. خانم سمیرا خانی پور، موضوع: دانشکده معماری انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.10.07 نمره: 18.75، درجه ارزشیابی: عالی

6. خانم الهام گل آور، موضوع: بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان بندر انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.30 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

5. خانم شمیم سعادتمند، موضوع: مرکز آموزشی طراحی لباس های سنتی و محلی گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.23 نمره: 18، درجه ارزشیابی: عالی

4. خانم الناز بشری مقدم، موضوع: خانه موسیقی آستارا با تاکید بر سازهای سنتی ایران و آذربایجان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.14 نمره: 17.75، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

3. خانم سارا کمایی، موضوع: خانه کودک رشت (مرکز پرورش فکری کودکان)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.9.14 نمره: 17.75، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

2. خانم نیلوفر نیازی، موضوع: برج مسکونی تجاری انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.8.26، نمره: 17، درجه ارزشیابی: بسیار خوب

1. آقای فرشید حقی، موضوع: هتل چهار ستاره منطقه آزاد انزلی، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی، تاریخ دفاع: 95.06.14 نمره: 17 ، درجه ارزشیابی: بسیار خوب


دانشگاه راهبرد شمال رشت .............................................

22. خانم شیرین حیدرزاد / در حال انجام

21. خانم مریم قنبری / در حال انجام

20. خانم زهره حسینی / در حال انجام

19. آقای مهرداد گلمحمدی ، موضوع: مرکز بازی های رایانه ای 47 ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.12.23، درجه ارزشیابی: عالی

18. آقای نیما بازارگرد ، موضوع: مرکز فرهنگی رشت ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.12.23، درجه ارزشیابی: عالی

17. آقای میلاد اسدی مقدم ، موضوع: کتابخانه تالش ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.12.23، درجه ارزشیابی: خوب

16. آقای آرمان آسوده ناوی ، موضوع: مرکز طراحی و تولید لباس های سنتی گیلان ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.12.23، درجه ارزشیابی: خوب

15. خانم مریم نجفی ، موضوع: مجموعه ی ورزشی شهید انصاری ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: عالی

14. خانم زهرا شافعی ، موضوع: مجتمع تجاری بلوار گیلان رشت ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: خوب

13. خانم هاجر عاصی زحمتکش ، موضوع: هتل ریزورت ساحل قو بندر انزلی ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: عالی

12. خانم رضوانه موید ، موضوع: خانه ی فرهنگ و ادب رشت ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: عالی

11. خانم نیلوفر آرام ، موضوع: موزه ی نگارگری رشت ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: عالی

10. خانم مونا موسوی ، موضوع: باغ موزه ی هنرهای گیلان ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: عالی

9. آقای بابک فرجی شکردشت ، مهد کودک تالش ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: خوب

8. خانم فاطمه تقی پور چوکامی ، موضوع: مجموعه تجاری ، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 96.7.22، درجه ارزشیابی: خوب

7. خانم مریم مقدسی شیرایه، موضوع: مجتمع بلندمرتبه اقامتی تجاری شهر رشت، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.12.25، درجه ارزشیابی: خوب

6. آقای علیرضا پشتوان، موضوع: کانون تربیتی اصلاح کودکان بزهکار (زندان کودکان زیر هجده سال)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.12.25 ، نمره: 18، درجه ارزشیابی: عالی

5. خانم نینا الک بافیان، موضوع: خوابگاه دخترانه دانشگاه بابلسر، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 18.75، درجه ارزشیابی: عالی

4. خانم سپیده نگهداری، موضوع: فرهنگسرای هنر و تاریخ گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 17.5، درجه ارزشیابی: بسیارخوب

3. خانم کبری پیرگورابی، موضوع: دهکده ی سبز (دهکده ی اقامتی توریستی تفریحی سراوان گیلان)، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.15 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

2. خانم سحر مرندی، موضوع: ترمینال بین المللی مسافربری گیلان، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.7.10 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی

1. خانم طاهره عابد خمامی، موضوع: تماشاخانه ی پیاده راه فرهنگی شهر رشت، کارشناسی مهندسی معماری، دانشگاه راهبرد شمال، تاریخ دفاع: 95.6.29 نمره: 19، درجه ارزشیابی: عالی


دانشگاه علم و فرهنگ رشت .............................................

7. خانم آمنه مهدی زاده ، موضوع: مجموعه سوارکاری و پرورش اسب گیلان ، کارشناسی مهندسی معماری، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت ، تاریخ دفاع: 96.12.23، درجه ارزشیابی: عالی

6. خانم مریم مینویی ، موضوع: تماشاخانه با رویکرد اتصال حلقه های گمشده ی فرهنگ و اصالت گیلک ، کارشناسی مهندسی معماری، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت ، تاریخ دفاع: 96.7.10، درجه ارزشیابی: عالی

5. خانم زهرا یعقوبیان ، موضوع: هنل سه ستاره ی ماسوله ، کارشناسی مهندسی معماری، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت ، تاریخ دفاع: 96.7.10، درجه ارزشیابی: خوب

4. خانم نازنین جمشیدی ، موضوع: دانشکده ی هنر و معماری کرمانشاه ، کارشناسی مهندسی معماری، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت ، تاریخ دفاع: 96.7.10، درجه ارزشیابی: خیلی خوب

3. خانم رشیده مرادی ، موضوع: مجتمع اداری تجاری رشت ، کارشناسی مهندسی معماری، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت ، تاریخ دفاع: 96.7.10، درجه ارزشیابی: خیلی خوب

2. خانم یاسمن القاسی ، موضوع: مهد کودک کرمانشاه ، کارشناسی مهندسی معماری، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت ، تاریخ دفاع: 96.7.10، درجه ارزشیابی: خوب

1. خانم مریم توصری موضوع: موزه ی علم و فناوری گیلان ، کارشناسی مهندسی معماری، مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت ، تاریخ دفاع: 96.7.10، درجه ارزشیابی: عالی


/ 0 نظر / 179 بازدید