معماری و نقد (Architecture and Criticism)

نوشته‌ی فرانسوا شَسلن

ترجمه‌ی ایمان رئیسی و  حسام عشقی صنعتی

ماخذ اصلی:

Chaslin, Francois (2006); “Architecture and Criticism”; Proceedings of an International Seminar; Architectural Criticism and Journalism: Global Perspectives Organized by the Agha Khan Award for Architecture; Italy.

معماران اغلب از نقد مایوس هستند. عده‌ای از آن‌ها می‌گویند که نقد حتی وجود هم ندارد. اما نقد وجود دارد، حتی اگر دلیل آن تنها وجود منتقدان –کسانی که به فعالیت نقد می‌پردازند- باشد. پس اگر منتقدان وجود داشته باشند، نقد هم وجود دارد. همانگونه که دکارت[1] در «گفتاری درباره‌ی روش»[2]می‌نویسد:«من فکر می‌کنم، پس هستم»[3].

با این حال، نقد رشته‌ای با مرزهای مبهم است. نقد، با حرفه‌هایی درگیر می‌شود که هم در اهداف و هم در روش‌ها، به اندازه‌ی مردمی که آن حرفه‌ها را انجام می‌دهند، متفاوت هستند. تعدادی از این حرفه‌ها تکمیل کننده‌ی یکدیگر هستند، اما فقط تا اندازه‌ی ویژه‌ای. بعضی از آن‌ها با رسانه‌های عادی سروکار دارند (نوعی که در مباحثه‌ها یا اطلاعات درگیر می‌شود که لحظه‌ای است و نسبت به رویدادها واکنش نشان می‌دهد) همان‌قدر که بررسی‌های دقیق و بلندمدت تاریخی و نظری با نقد درگیر می‌شود. و همانند پژوهش‌های دانشگاهی که به‌طور قابل ملاحظه‌ای از دهه‌های 1960 و 1970 پیشرفت داشته است. علاوه بر این تمامی این فعالیت‌ها می‌تواند در یک زمان و توسط همان افراد صورت پذیرد.

مابقی ذر :

  • رئیسی، ایمان (1392) نقدبازی؛ جستارهایی در نقد معماری، مشهد: انتشارات کتابکده‌ کسری، چاپ اول، صص 55-64.

[1] Descartes

[2] Discourse on Method

[3] Cogito, ergo sum


/ 0 نظر / 60 بازدید