پرسش از ذهن!

در حال گشت و گذار در دنیای مجازی، خبر برگزاری کنفرانسی را با عنوان "لوکوربوزیه" خواندم. همچنان باخودم فکر می کنم که آیا همچنان او که به قولی برجسته ترین معمار نیمه ی اول قرن بیستم و آیزنمن صاحب همان عنوان ولی در نیمه ی دوم همان قرن است، فقدان مهمی اثرگذارتر است یا حضور؟کدامیک پاسداشتنیست؟ ای کاش نمونه ی وطنی اش را هم داشتیم.

این کنفرانس در 26 فوریه 2009 در آتلانتای جورجیا برگزار خواهد شد.من هم یه چیز فرستادم، در باب اخلاق حرفه ای آن حضرت [ یه چیز تو مایه های "همرو معماری میگیره، مارو آمال و عوالم کوربوزیه" ].

/ 0 نظر / 30 بازدید