لیست اعضای هیئت علمی دانشکده ی هنر ، دانشگاه تربیت مدرس

نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک سیدابوتراب احمدپناه ahmadp_a@modares.ac.ir پرویز اسکندر پور خرمی eskandarpourkhorami@modares.ac.ir رضا افهمی afhami@modares.ac.ir سید نجم الدین امیرشاه کرمی najmedin@modares.ac.ir مجتبی انصاری ansari_m@modares.ac.ir محمدرضا بمانیان bemanian@modares.ac.ir محمدرضا پورجعفر pourja_m@modares.ac.ir جواد پویان pouyan@modares.ac.ir علی اکبر تقوائی taghvaea@modares.ac.ir مهدی حامد سقایان saghaian@modares.ac.ir محمدکاظم حسن وند mkh@modares.ac.ir مرتضی حیدری mheidari@modares.ac.ir محمدرضا خاکی khaki_mr@modares.ac.ir محمد فرید خدارحمی khodarahmi@modares.ac.ir محمد خزائی khazaiem@modares.ac.ir هاشم داداش پور H-dadashpoor@modares.ac.ir مجتبی رفیعیان rafiei_m@modares.ac.ir ا فسا نه زرکش zarkesh@modares.ac.ir مهناز شایسته فر shayestm@modares.ac.ir علی شیخ مهدی ali.sheikhmehdi@modares.ac.ir محمدحسین صبحیه sobhiyah@modares.ac.ir محمدعلی صفورا safoora@modares.ac.ir اکبر عالمی alemi@modares.ac.ir سیدحبیب اله لزگی lazgee_h@modares.ac.ir سید مصطفی مختاباد mokhtabm@modares.ac.ir فرهاد مهندس پور mohandes@modares.ac.ir امیرحسن ندائی amir_nedaei@modares.ac.ir احد یاری راد yarirada@modares.ac.ir

منبع

/ 0 نظر / 89 بازدید