عضویت ها


1396 تا کنون: عضو کمیسیون معماری بومی، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان.

1395 تا کنون: عضو گروه تخصصی معماری، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان.

1395 تا کنون: دارنده پروانه آموزش در دوره های ارتقای پایه (معماری) و کارورزی اجرا، سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان.

1393 تا کنون: عضو رسمی، و طراح معمار در شرکت مهندسین مشاور، گیلان.

1393 تا کنون: موسس و مدیر عامل آموزشگاه آزاد تخصصی معماری تیما (TEAMA).

1391 تا کنون: مدرس رسمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان، دارنده کد مدرسی.

1391 تا کنون: عضو کنترل نقشه گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان.

1390 تا کنون: موسس و مدیر عامل استودیو طراحی معماری تیما (TEAMA)- نگرش تئوریک و تجربی معماری کلانشهر.

1389 تا کنون: مدرس رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دارنده کد مدرسی.

1388 تا 1392: کارشناس طراحی معماری، ناظر عالیه، و مشاور طراحی در طرح های مسکن مهر شهرهای زیر 25هزار نفر - بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان.

1390 تا 1392: عضو گروه فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان.

1388 تا 1390: عضو رسمی انجمن صنفی کارفرمائی معماران استان گیلان.

1387 تا کنون: عضو پیوسته سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، پایه یک طراحی، نظارت و اجرا معماری.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید