مقاله « Concept : کلی . انتزاعی . ذهني» در حال انجام است .

در این پژوهش ابتدا تعریفی کلی بدون پیش فرض معماری از معنای لغوی واژه ی concept ارائه می شود .سپس به پیشینه ی استفاده از concept و واژه های مشابه در هنر و معماری و در خاتمه به رویکردی نو از concept و تعریف آن پرداخته خواهد شد .

/ 0 نظر / 4 بازدید