سوابق شرکت در مسابقات طراحی

سوابق شرکت در مسابقات طراحی معماری

1394 مسابقه‌ طراحی معماری ساختمان جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

1392 مسابقه‌ طراحی معماری ساختمان مرکز فرهنگی هنری بنیاد آسمان قم، برگزارکننده: مرکز فرهنگی هنری بنیاد آسمان (تقدیر شده)

1392 مسابقه‌ طراحی معماری و محوطه‌سازی ساحل چمخاله، برگزارکننده: سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان (رتبه دوم)

1389 مسابقه‌ طراحی معماری میدان ساعت اهواز، برگزارکننده: سازمان زیباسازی شهرداری اهواز (تقدیر شده)، چاپ طرح در کتاب

1388 مسابقه‌ طراحی معماری سردرب پالایشگاه نفت مازندران، برگزارکننده: پالایشگاه نفت مازندران (تقدیر شده)

1388 مسابقه‌ طراحی معماری یادبود شهدای گمنام سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، برگزارکننده: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور (تقدیر شده)

1385 مسابقه‌ طراحی معماری مسجد و یادمان 13 شهید گمنام دانشگاه هنر کرج، برگزارکننده: دانشگاه هنر کرج (رتبه دوم)

سوابق شرکت در مسابقات طراحی گرافیک و لوگو

1388 مسابقه طراحی آرم و شاخص مقررات ملی ساختمان، برگزارکننده: دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی (تقدیر شده)

1387 مسابقه طراحی آرم بنیاد میبدی، برگزارکننده: انجمن باورمندان نیکوکاری و یاوران آموزش و دانش میبدییزد

1386 مسابقه طراحی آرم مدرسه ایرانی، برگزارکننده: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

 

/ 0 نظر / 27 بازدید