یادداشت ویژه برای هم اندیشی یازدهم (پله های نا تمام)

این مطلب توسط آلاله عشقی صنعتی؛ کارشناسی ارشد معماری در پاسخ به ضیافت یازدهم نوشته شده است.

 

پله های نا تمام

نویسنده: آلاله عشقی صنعتی

 

خشت اول چون نهد معمار کج                                        تا ثریا می رود دیوار کج

جایگاه اخلاق حرفه ای در حوزه مهندسی ضرورتی انکار ناپذیر درنوع و ایجاد ارتباط فی مابین هنر و هندسه فراهم می آورد. توجه به این حس درونی لزوماً نیازمند تحولی ناگهانی در تحریک وجدان حرفه ای متخصصان ندارد، بلکه اهمیت آن باعث خلق آثار ارزشمندی خواهد شد که هر انسانی را به تحسین وادار می کند. ریشه یابی در روند حرکت معماری ایران به جز در موارد نادر در چند دهه اخیر گویای حرکت موج واری است که علاوه بر متزلزل کردن این هنرتوجه به قومیت و فرهنگ را نادیده گرفته و با وارد کردن شوک های ناگهانی به این هنر حس تفکر و خلاقیت یک معمار را در کشمکش قرار داده است. غیر متخصص بودن و توجه نکردن به اصول بنیادین در هر حرفه بخصوص معماری و نادیده انگاشتن به آزمون و خطا های تجربه پیشینیان  منجر به این روند موج وار خواهد شد که به نوعی در اولین قدم از پله اخلاق حرفه ای ما را به ساکن شدن وا می دارد. اینجاست که می نماید وقتی در پله اول مانده ایم چگونه می توانیم سایر راه را طی کنیم تا به ثریا برسیم.

 

Incomplete Steps

Author: Alaleh Eshghi Sanati

 

Position of professional attitude in engineering field creates undeniable necessity in type and creation of relationship between Art and Geometry. Attention to this internal sense doesn't necessarily requires sudden evolution in professional conscience incitement of experts but attention to its value will result in creation of valuable monuments which every being will praise it. Etymology in trend of architecture movements in Iran except of rare cases reveals unstable moves which in addition to disturbing this art also will disrespect the ethnics and culture and by imposing sudden shocks to this art will put an architect's senses of thought & creativity in tension. Being unprofessional or non consideration of principals in each profession especially architecture and negligence to ancestors experiments will help this moves in the way that in initial step of professional attitude it will force us to stay solid. This is how once we have stopped in 1st steps we won't be able to continue the path to result. 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
مهدی مطلق

منم مثل شما انشام خوب نیس ولی یه توصیه دارم ... قبل از نوشتن هر متنی فکر کنی که چه پیامی داری واسه خواننده و به خصوص از کلمات قلمبه و جملات بی فایده پرهیز کنی مثلا کتاب یا مقاله ای از منوچهر مزینی بخونی منظورم رو خوب درک میکنی موفق باشی. فارسی خوب بنویس انگلیسی هم نبود نبود