برای شرکت در چالش "معماران و چالش انتخاب معماری" سایت اتووود

ساختمان جدید کتابخانه ملی ایران: مهندسان مشاور پیرراز (میرحیدر، شریعت زاده)

بنده به سه دلیل به این بنا علاقه مندم:

اول اینکه؛ حجم کلی بنا، عملکردگراست؛ طراحان با توجه به کاربری مورد نیاز، محل‏ استقرار احجام را تعیین کرده اند،  و در نهایت حجم کلی در جایی به‏صورت گسترده، و جایی دیگر بطور فشرده و با ترکیبی از نظم و آزادی فضایی شکل گرفته است. بسیار به گشایش هایی که در حجم به عمد پدید آمده علاقه مندم؛ راهروهای بین احجام که به حیاط مرکزیهای مختلف المقیاسی که مجهز به کیفیت آب هستند ختم میشوند.

دوم؛ کاربرد نغز نور در فضاهای داخلی است. نورگیری فضاها به زیبایی توسط روزن‏ها و نورگیرهای حاشیه‏ای بین‏ طبقات و نورگیرهای سقفی مستقر در سطح بام تأمین می‏شود. این کیفیت نور که از لابلای ستونهای بتنی به قرائتخانه می تابد، به روحیه شاعرانه اثر نیز کمک می کند.

سوم؛ مصالح اصلی استفاده شده؛ آجر و بتن تواماً، و بازی معنایی زیبای این دو در مسئله تضاد بین سنت ومدرنیته. استراکچر بتنی و سقف مجوف که بصورت اکسپور در فضای داخلی نمایان است، و نشان از روحیه فناورانه این اثر دارد، در تقابل با آجری که از معماری سنتی کویر ایران ریشه جسته. گویی طراحان در آن سال، کتابخانه را با رویکردی جدید و با نگاهی به گذشته طراحی کرده اند.

ماخذ: Etoood.com

/ 0 نظر / 91 بازدید