ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری - 2

The 11th Virtual Forum of Architectural Blogs - 2

تمدید زمان نظرسنجی

تا کنون که چیزی در حدود هفت روز از شروع نظرسنجی برای انتخاب موضوع نهایی ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری می گذرد، از 40 نفری که به این نظرسنجی دعوت شدند حدود 15 نفر از دوستان لطف کرده و نظر خود را اعلام نموده اند. با توجه به اندک بودن تعداد آرا، هفت روز دیگر به این زمان اضافه می شود (تا روز پانزدهم اردیبهشت)، تا وبلاگ نویسانی که به علت مشغله کاری و یا هر دلیل دیگری در این نظرسنجی شرکت نکرده اند، خود را برسانند و موضوع با شور جمعی انتخاب و ضیافت یازدهم رسماً آغاز گردد.

بار دیگر از همقطاران باتجربه تقاضا می گردد که اگر در مورد برگزاری این ضیافت، نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارند که روند شیوه ی برگزاری را بهتر می کند، اعلام نمایند. در مورد موضوعات همانطور که پیش از این عنوان شد، دوستان می توانند پیشنهادات خود را مطرح نمایند؛ بدین طریق که از سه محور پیشنهادی اعلام شده، یکی را به عنوان اولویت برتر خود برگزیده و اعلام کنند، یا اینکه در راستای این سه محور، اگر به موضوعات مرتبطی فکر می کنند آن را اعلام نمایند، بطوریکه حدود و محتوای پژوهشی آن قابل تشخیص باشد.

از دوستان علاقمندی که برای انعکاس دیدگاه های خود وبلاگ شخصی ندارند، نیز تقاضا می شود که در این نظرسنجی و سپس در ضیافت یازدهم مشارکت نمایند. برای این منظور وبلاگ اختصاصی «ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری» ایجاد شده است که نوشتارهای این دوستان را پذیرا خواهد شد.

از آقایان بهرام هوشیار یوسفی، احمدرضا سلیمانی، محمد منفرد، و محمدرضا منعام که بر حقیر منت گذاشته و فراخوان این هم اندیشی را در وبلاگ شان منعکس نمودند، سپاسگذارم.

/ 1 نظر / 26 بازدید
الناز طهراني

1-از نظر به عمل 2- تعامل فلسفه و معماري 3- اخلاق حرفهاي در معماري و شهرسازي