ضیافت یازدهم وبلاگ های معماری - 3

The 11th Virtual Forum of Architectural Blogs - 3

یک پیشنهاد

پیرو درخواست از دوستان مجرب جهت اعلام پیشنهاد و انتقادات خود در روند شیوه ی برگزاری ضیافت یازدهم، جناب آقای بهرام هوشیار یوسفی زحمت کشیده اند و پیشنهادی در راستای تحقق ماهیت دوزبانه ی این ضیافت در آغاز دهه ی دوم فعالیت و نیز مشارکت بین المللی وبلاگ نویسان در آن مطرح نمودند:

 

" ... باز پیشنهاد گذشته را در دو زبانه کردن این ضیافت تکرار می کنم و در ارسال دعوت به وبلاگ های انگلیسی زبان در آغاز دهه دوم این فعالیت."

 

گویا این پیشنهاد در ضیافت قبل مطرح شده بود، و تعدادی از دوستان وبلاگ نویس یکبار نظراتخود را اعلام نمودند که با مشارکت فکری آنان به نتیجه نرسید. اکنون که این پیشنهاد دوباره مطرح شده، نیازمند بازنگری در روند برگزاری این ضیافت در جهت تحقق آن هستیم.

مسائلی که در ابتدای امر جزء عمده ترین ها هستند، به شرح زیر است: برگزاری ضیافت به دو زبان فارسی و انگلیسی، انتخاب موضوعات سازگار با طبع جهانی، دعوت از وبلاگ های انگلیسی زبان، ایجاد جامعه و فروم مجازی بین المللی، ترغیب وبلاگ نویسان فارسی زبان به نوشتن به زبان انگلیسی، کمک حمایت کنندگان مالی و ... .

اگر چه دستیابی به استانداردهای مطلوب برای برگزاری چنین ضیافتی، نیازمند گذر زمان و بکاربستن آزمایشی آن در چندین ضیافت پی در پی است، ولی اکنون که در نقطه ی شروع هستیم می توانیم تاحدودی مقدمات آن را برای عملی شدن در ضیافت های بعدی فراهم آوریم، و این چیزی جزء مشارکت جمعی و همزمان چندین وبلاگ نویس مجرب و توانمند را نمی طلبد.

روشن است در راستای نیل به این هدف نیاز به یاری دوستان آشنا به زبان انگلیسی که با خارج از کشور در ارتباط اند، وجود دارد که مدیریت بخش بین المللی این ضیافت را بر عهده گیرند. لازم به ذکر است که آقای هوشیار یوسفی از هم اکنون برای کمک فکری اعلام آمادگی نموده اند، و از آنجاییکه برای پیاده سازی آن نیز باید چاره ای اندیشید، از آقایان نصیر زرین پناه، مزدک مژدهی، مرتضی میرغلامی، و نیز محمدرضا شیرازی و دوستان دیگری که تمایل دارند این مهم را بر عهده گیرند، تقاضا می شود همکاری خود با بنده را اعلام دارند، تا بتوانیم برنامه ای هر چند اولیه برای عملی شدن این پیشنهاد تدوین کنیم.

دوستان اگر نظر دیگری درمورد این پیشنهاد، و یا بطور کل در مورد برگزاری ضیافت دارند، تا پیش از گشایش رسمی ضیافت همچنان می توانند آن را با جمع در میان بگذارند.

 

 

 

/ 2 نظر / 31 بازدید
میرغلامی

جناب آقای عشقی ضمن تبریک میزبانی ضیافت 11 , خوشحال می شوم در این زمینه هر کاری از دستم بر آمد انجام دهم اما در حال حاضر بدلیل تحویل نهایی رساله ام نمی دانم تا چه حد بتوانم همکاری کنم و وقت بگذارم. به هر حال امیدوارم ضیافت خوبی باشد. با تشکر

میرغلامی

در ضمن اگر هنوز انتخاب موضوع قطعی نشده من با موضوع سوم موافق ترم.